ENZO Program 2018/19

Sport je důležitý, o tom nejsou žádné pochyby. Pro osobní a kariérní rozvoj mladých lidí je však nezbytné školní vzdělání.

ENZO bylo založeno, aby podpořilo děti hrající hokej, s možností úspěšně spojit svůj oblíbený sport se školou, a to zábavně a radostně. Naším cílem je také nadchnout nové děti pro lední hokej.

  • Úzkou spoluprací se školkami a školami ve Vídni a Dolním Rakousku byla nalezena optimální řešení.

  • Zkušení trenéři zprostředkovávají moderními tréninkovými programy i takový obsah výuky, který není běžnou součástí tréninků, z důvodu omezeného počtu hodin a kapacity personálu.

  • Přitom je pro ENZO důležité vytvořit tréningový program tak, aby účastníci nebyli ani málo vytíženi, ani přetíženi.