Historie – výchozí situace a vývoj

Startovním impulsem pro vznik konceptu pro dorost ledního hokeje Centrum Východ, byla přestavba hokejové haly Alberta Schultze ve 22. Vídeňském okrsku, a také, v té době často mediálně prosazovaný cíl, tímto nově vybudovaným centrem přispět k podpoře sportu pro mladistvé.

Nad rámec tohoto, zdůraznily mnohé rozhovory s rodiči, trenéry, oprávněnými a zodpovědnými osobami, potřebu optimálního spojení školy, odpoledního nepovinného školního programu a ledního hokeje.

V březnu 2012 byl pozván Peter Andrecs z ÖEHV a firma Contrast, aby prezentovali svůj projekt, nazvaný ENZO. Brzy se ukázalo, že praktické provedení zde představeného obsahu, se dá ideálně skloubit s novým konceptem struktury ÖEHV. Z toho důvodu ÖEHV zaručil projektu ENZO status pilotního projektu ÖEHV. Výsledky ENZO projektu budou sloužit jako strukturální a organizační podkladové informace, pro další možný regionální vývoj ledního hokeje v Rakousku.  

Na základě spolupráce s ÖEHV získalo ENZO podporu jak Ministerstva sportu, tak Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

V srpnu 2012 vznikl tým Projektu ENZO a 6.9.2012 následovalo jednání  (Kick-off Meeting). V návaznosti na to byly ustanoveny jednotlivé role členů týmu, jejich zodpovědnost, časový plán a konkrétní cíle, viz Kniha Projektu a strukturní plán.

Zároveň se vedly intenzivní rozhovory s mnoha rozhodujícími institucemi (Zemská Vláda Dolního Rakouska, oddělení Magistrátu, Zemské spolky ledního hokeje Vídně a Dolního Rakouska, Zemské a městské školní rady. Koordinátor školního portu, inspektoři sboru, školní inspektoři), ale také s řediteli mnoha škol. Na těchto jednáních bylo rozhodnuto o optimálním spojení školy a sportu.

Startem pro praktickou realizaci projektu ENZO byl začátek školního roku 2013/2014.